La Coppa Endrohr / Tauchrohr 2.0 – 450mm

    SKU: z31003