Caesar Shisha Paris – 02 – shiny clear

    SKU: ws34800