Caesar Shisha Mammut 650 – 02 – black – shiny light blue

    SKU: ws35391